جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ورود | ثبت نام

روز: سپتامبر 17, 2022 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

عادت های نادرست در سئو
سئو
نسرین ظریف

9 عادت بد در سئو که باید ترک شود.

1. ایجاد صفحاتی با محتوای مشابه صفحاتی با محتوای مشابه که معمولاً فقط با هدف قرار دادن کلمات کلیدی ایجاد می شوند ، استراتژی خوبی